T-503/2014 UE Javna nabavka usluga - Izrada potrebne projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida za nastrešnicu za magacinski prostor u TS 35/10 kV Prijepolje

27.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.11.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka