T-521/2014 UE Javna nabavka dobara - Održavanje personalnih računara

30.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

05.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

05.05.2014. godine
Izmena javnog poziva za podnošenje ponuda

05.05.2014. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

09.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru