T-571/2014 UE Javna nabavka usluga - Izrada investiciono tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV

25.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru