T-63/2014 UE Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu-klima uređaji za sistemsku salu

13.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru