T-63/2014 UE Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu-klima uređaji za sistemsku salu

23.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.04.2014. godine
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

24.04.2014. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

30.05.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka