T-706/2014 UE Javna nabavka dobara - Dobra za remont vozila u Ogranku Užice sa ugradnjom

20.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

5.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

5.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.