T-713/2014 UE Javna nabavka usluga - Usluge restorana

16.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

15.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.