T-75/2014 UE Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije

30.4.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.5.2014. godine
Ispravka konkursne dokumentacije

14.5.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.5.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.5.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

2.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

5.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.