T-92/2014 UE Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje elektroenergetskih objekata

13.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.