T-96/2014 UE Javna nabavka dobara - Dobra za izgradnju TS 35/10 kV Zlatibor 3

29.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.07.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

27.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru