T-53/2015 UE Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru