T-68/2015 UE Javna nabavka dobara - Oprema za sistem video nadzora

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.5.2015. godine
Izmena javnog poziva za podnošenje ponuda

18.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru