T-96/2015 UE Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

25.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

31.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru