T-107/2015 UE Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za TS 35/10kV Rogačica

12.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru