T-113/2015 UE Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za DV 35kV Perućac-Mitrovac-Metaljka

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

22.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka