T-114/2015 UE Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za DV 35/10kV Beserovina - Perućac

16.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka