T-141/2015 UE Javna nabavka dobara - Nameštaj za Ogranak Užice

21.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru