T-155/2015 UE Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

29.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

27.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN, partija 5.