T-194/2015 UE Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

10.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

14.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.