T-198/2015 UE Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje i parametriranja za rekonstrukciju relejne zaštite i automatizacija u Ogranku Užice

11.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru