T-220/2015 UE Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila
P1-teretna vozila
P2-putnička vozila

15.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

1.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN, partija 2.