T-235/2015 UE Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za adaptaciju poslovne zgrade u Užicu

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru