T-308/2015 UE Javna nabavka usluga - Izrada investiciono tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Užice

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru