T-323/2015 UE Javna nabavka usluga - Priprema trase i lokacije za izgradnju EEO 10(20)kV u Ogranku Užice

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru