T-371/2015 UE Javna nabavka usluga - Održavanje/servisiranje IT opreme

20.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.6.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

4.11.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka