T-392/2015 UE Javna nabavka usluga - Održavanje sistema video nadzora

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru