T-458/2015 UE Javna nabavka usluga - Održavanje vozila

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15.

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

14.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

15.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.