T-470/2015 UE Javna nabavka usluga - Transportne usluge - prevoz opreme i materijala i usluge podizanja tereta dizalicom nosivosti preko 20t u Ogranku Užice (po partijama 1-2)

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

10.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.