T-505/2015 UE Javna nabavka usluga - Usluge održavanja higijene u poslovnim objektima

5.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.7.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

23.11.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru