T-564/2015 UE Javna nabavka usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru