T-652/2015 UE Javna nabavka usluga - Tehnički pregled objekata - elektroenergetskih objekata

27.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

27.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka