T-667/2015 UE Javna nabavka radova - Radovi sa isporukom i ugradnjom opreme TS 35/10kV Požega

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru