T-719/2015 UE Javna nabavka radova - Elektromontažni radovi na EEO 10(20)kV u Ogranku Užice

15.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.