T-27/2013 Javna nabavka dobara - SCADA sistem i daljinske stanice za potrebe upravljanja TS 110/x kV i 35/10 kV za Novi Pazar i Aranđelovac

13.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija