T-28/2013 Javna nabavka usluga - Izrada studije razvoja distributivne mreže na teritoriji ogranaka ED Užice i ED Kruševac

26.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

11.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku PP-5/2013