T-31/2013 Javna nabavka dobara - Putničko vozilo srednje klase

20.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.06.2013. godine
Izmena oznake iz opšteg rečnika nabavki

16.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka