T-33/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

28.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.07.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.07.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.07.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 33/2013, partija 3.

06.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku broj 33/2013, partija 1,2

12.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku broj 33/2013, partija 4.

29.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku broj PP-8/2013 - Aku baterije