T-37/2013 Javna nabavka dobara - Matrični štampači (flatbed)

01.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka