T-38/2013 Javna nabavka dobara - Prenosno-etalon brojilo za kontrolu mernih mesta na terenu sa pripadajućom opremom

10.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o postupka javne nabavke