T-41/2013 Javna nabavka dobara - Štampani obrasci, papir za kopiranje i koverte

04.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

15.07.2013. godine
Dodatno pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

15.07.2013. godine
Dodatno pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

25.07.2013. godine
Dodatno pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

26.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 41/2013, partija 2. i partija 3.

26.08.2013. godine
Obaveštenje o zaštiti prava

11.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku PP-6/2013

16.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku PP-7/2013

29.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.