T-43/2013 Javna nabavka usluga - Karakterizacija otpada

23.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru