T-47/2013 Javna nabavka dobara - Podne obloge sa uslugom postavljanja

20.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru