T-48/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

27.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.09.2013. godine
Prilog - Tehničke karakteristike - rastavljač

Prilog - Tehničke karakteristike - izolatorski lanac

Prilog - Tehničke karakteristike - drveni impregnisani stubovi

Prilog - Tehničke karakteristike - odvodnici prenapona

Prilog - Tehničke karakteristike - silikonski izolatori

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Dodatno pojasnjenje i izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije u postupku broj 48/2013, partija 2.

Prilog - Tehničke karakteristike - linijski rastavljač 12kV

Prilog - Tehničke karakteristike - linijski rastavljač 12kV

Prilog - Tehničke karakteristike - tropolna sklopka - rastavljač 12kV

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

23.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

26.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1,2,3.