T-49/2013 Javna nabavka dobara - Energetski transformatori i SBTS

04.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog - Tehničke karakteristike - transformatori

Prilog - Tehničke karakteristike - SBTS

Prilog - Tehničke karakteristike - SBTS

19.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

22.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.