T-50/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

20.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog 9. Tehničke karakteristike - goli provodnici

Prilog 9. Tehničke karakteristike - drveni impregnisani stubovi

Prilog 9. Tehničke karakteristike - betonski stubovi i nogari

Prilog 9. Tehničke karakteristike za brojila i el. energije i GPRS modeme uz kompaktnu MBTS

Prilog 9. Tehničke karakteristike - silikonski izolatori i izolatorski lanci

Prilog 9. Tehničke karakteristike - samonoseci kablovski snopovi

Prilog 9. Tehničke karakteristike - porcelanski izolatori i izolatorski lanci

Prilog 9. Tehničke karakteristike - MBTS

Prilog 9. Tehničke karakteristike - kompaktne MBTS

21.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

13.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.10.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 4.

31.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7. i 8.

05.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

07.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

07.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

20.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 i 5.

31.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7 i 8.

31.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku PP-13/2013