T-51/2013 Javna nabavka usluga - Merenje buke i merenje električnog i magnetnog polja u životnoj sredini

13.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.