T-52/2013 Javna nabavka usluga - Revizija MTK predajnika 110 kV u Kruševcu i Čačku

09.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

08.10.2013. godine
Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

25.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN