T-56/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

20.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 5.

11.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 5.

25.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 2,4.

26.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 4.

02.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1. i 3.

20.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

31.01.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 4.

25.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.