T-57/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

26.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.09.2013. godine
Prilog 9. Tehničke karakteristike - energetski kabl

17.09.2013. godine
Prilog 9. Tehničke karakteristike - trofazni uljni energetski transformator

Prilog 9. Tehničke karakteristike - kablovska spojnica

Prilog 9. Tehničke karakteristike - odvodnici prenapona

Prilog 9. Tehničke karakteristike - rastavljači

Prilog 9. Tehničke karakteristike - VN i NN blokovi

Prilog 9. Tehničke karakteristike - SBTS, VN i NN blokovi

Prilog 9. Tehničke karakteristike - SBTS i NN ormani za SBTS

19.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partije 3, 5, 7.

14.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partije 4, 6.

15.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

18.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.