T-60/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

10.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog 9. Tehničke karakteristike MTK prijemnika uz partiju 1.

Prilog 9. Tehničke karakteristike partija 1. NN ormani

Prilog 9. Tehničke karakteristike partija 2. Strujni merni transformatori 110 kV

Prilog 9. Tehničke karakteristike partija 3. Strujni merni transformatori

Prilog 9. Tehničke karakteristike partija 4. Prekidači

16.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije, partija 2.

18.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije, partija 2.

18.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije (strujni merni transformator 123kV)

26.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije

26.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije

26.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.09.2013. godine
Dopis o izmeni konkursne dokumentacije

30.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

22.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

22.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.